Основні завдання та функції

Основними завданнями відділу судової роботи та міжнародного співробітництва є:

 • представництво інтересів Кабміну України, Мін’юсту України та їх посадових осіб, а також держави у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, в судах України;
 • представництво інтересів Управління юстиції та його посадових осіб в судах України;
 • забезпечення судового захисту прав та інтересів заявників в судах у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;
 • здійснення міжнародно-правового співробітництва у галузі цивільного і кримінального судочинства;
 • виконання функцій у сфері захисту прав людини і основоположних свобод в межах своїх повноважень;
 • організація, координація та методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів Управління юстиції з напрямку представництва інтересів держави в судах.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • за дорученням Мін’юсту України забезпечує представництво інтересів Кабміну України та його посадових осіб в судах;
 • за дорученням Мін’юсту України забезпечує представництво інтересів Мін’юсту України та його посадових осіб в судах;
 • за дорученням керівництва Управління юстиції забезпечує представництво інтересів Управління юстиції та його посадових осіб в судах;
 • за дорученням керівництва Управління юстиції у разі необхідності та у встановленому порядку забезпечує представництво інтересів відокремлених самостійних структурних підрозділів Управління юстиції, що реалізують державну правову політику у сфері примусового виконання рішень та державної реєстрації актів цивільного стану в судах апеляційної та касаційної інстанцій;
 • за дорученням керівництва Управління юстиції забезпечує представництво інтересів державних нотаріальних контор Кіровоградської області в судах апеляційної та касаційної інстанцій;
 • організовує та координує діяльність структурних підрозділів Управління юстиції з напрямку представництва інтересів держави в судах;
 • в межах компетенції забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, узятих Україною за міжнародними договорами з правових питань;
 • організовує взаємодію судів Кіровоградської області та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України;
 • забезпечує виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах;
 • за дорученням Мін’юсту України та керівництва Управління юстиції забезпечує судовий захист прав та інтересів заявників у судах України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;
 • виконує окремі доручення Мін’юсту України з питань представництва інтересів держави в судах та міжнародно-правового співробітництва у галузі цивільного і кримінального судочинства;
 • розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян і юридичних осіб, в тому числі запити на отримання публічної інформації, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • координує діяльність головного спеціаліста з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Управління юстиції та за відсутності головного спеціаліста виконує його повноваження;
 • здійснює інші функції за дорученням Мін’юсту України та керівництва Управління юстиції.