Основні функції:
  • організація роботи, пов’язаної із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації громадських формувань, статутів територіальних громад, друкованих засобів масової інформації;
  • забезпечення розгляду запитів на отримання публічної інформації, забезпечення доступу до публічної інформації;
  • участь у проведенні семінарів, конференцій, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;
  • узагальнення практики застосування законодавства у сфері державної реєстрації громадських формувань, статутів територіальних громад, друкованих засобів масової інформації, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення,  усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;
  • здійснення інших заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації громадських формувань, статутів територіальних громад, друкованих засобів масової інформації.