Основні завдання:

• відділ в межах компетенції забезпечує реалізацію повноважень щодо здійснення контролю за діяльністю у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

• забезпечує розгляд звернень у сфері державної реєстрації та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Комісія).

Основні функції:

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

• забезпечує належну організацію та проведення прийому громадян з питань:

  • державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
  • державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

• забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації;

• здійснює надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) у формі виписок для проставлення апостолів відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

• забезпечує своєчасний розгляд письмових звернень з питань державної реєстрації, що надходять до Головного територіального управління юстиції;

• розробляє та надає пропозиції з приводу усунення причин, що призводять до надходжень скарг та зауважень громадян;

• перед розглядом Комісією скарги по суті вивчає скаргу для встановлення:

  • чи віднесено розгляд скарги до повноважень Головного територіального управління юстиції (належний суб'єкт розгляду скарги);
  • чи дотримано вимоги Законів щодо строків подання звернення/скарги та вимог щодо її оформлення;
  • чи наявні (відсутні) інші скарги з аналогічних питань;

• під час підготовки до засідання Комісії встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначених у скарзі та інші обставини, які мають значення для об'єктивного розгляду скарги, у тому числі шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) чи Єдиного державного реєстру;

• у разі необхідності витребовує документи, пояснення тощо у суб'єкта оскарження;

• надсилає відповідні відомості правоохоронним органам для здійснення перевірки фактів викладених у зверненні/скарзі з метою вжиття заходів відповідного реагування та припинення порушення законодавства у сфері державної реєстрації;

• забезпечує діяльність Комісії: здійснює підготовку матеріалів на розгляд Комісії, підготовку на основі протоколу засідання Комісії проекту висновку Комісії та проекту наказу Головного територіального управління юстиції;

• забезпечує виконання рішень Комісії, прийнятих відповідно до підпунктів “б”, “в”, “г” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та підпунктів “б”, “в” пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

• забезпечує доступ державних реєстраторів до Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру та приймає рішення про блокування такого доступу у випадках, передбачених Законами України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

• у разі прийняття Комісією рішення про тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру надсилає повідомлення технічному адміністратору;

• забезпечує складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

• готує обґрунтовані подання до Міністерства юстиції України щодо камеральних перевірок державних реєстраторів чи суб'єктів державної реєстрації;

• в межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру;

• здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.