Основні завдання та функції

Основні завдання відділу:

 • участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • організаційне забезпечення роботи установ нотаріату, підвищення кваліфікації нотаріусів області;
 • протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);
 • здійснення міжнародно-правового співробітництва у сфері спадкових правовідносин.

 Основні функції відділу:

 • сприяє розвитку системи нотаріальних послуг в області з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • організовує роботу установ нотаріату, перевіряє  їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними   нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності   державних і приватних нотаріусів, контролює дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил  нотаріального діловодства;
 • забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;
 • визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;
 • зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
 • вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії  нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;
 • вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання  свідоцтва  про  право на зайняття  нотаріальною  діяльністю і які не працювали  нотаріусами, консультантами державної  нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;
 • здійснює нагляд у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги,  шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу;
 • вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини  у сфері одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового  моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає  заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної  підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення  фінансового моніторингу;Забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 • застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 • інформує Мін'юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у  сфері  запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
 • забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу;
 • забезпечує розгляд звернень громадян з питань нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян на дії державних нотаріусів державних нотаріальних контор;
 • узагальнює письмі звернення громадян, які надходять до управління юстиції;
 • забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ нотаріату;
 • розробляє та подає на затвердження розміри оплати за надання державними нотаріусами додаткових платних послуг правового і технічного характеру;
 • здійснює збір та облік статистичної звітності про діяльність державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів;
 • здійснює перевірку несвоєчасного внесення/невнесення нотаріусами області до Єдиного реєстру відомостей про витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів або недійсні бланки та заборони передачі бланків за межі нотаріального округу;
 • контролює своєчасність та правильність виконання нотаріусами повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • проводить аналітично-методичну роботу, вивчає, узагальнює та скеровує нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз'яснення, розробляє методичні рекомендації з питань діяльності установ нотаріату в межах своєї компетенції;
 • забезпечує роботу Методичної ради нотаріусів області з метою вирішення проблемних питань нотаріальної практики, надає нотаріусам області методичну допомогу, вживає заходи до підвищення професійного рівня нотаріусів області;
 • з метою поліпшення нотаріального обслуговування населення у відділених населених пунктах, які не забезпечені нотаріальними послугами, сприяє організації здійснення виїзду громадських приймалень за участю нотаріусів;
 • сприяє здійсненню нотаріусами області через засоби масової інформації інформування населення про чинне законодавство, що регулює діяльність органів нотаріату;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, надання консультацій під час оформлення запиту на отримання публічної інформації;
 • готує подання про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до працівників відділу, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву.