Основні завдання та функції

Основними завданнями Управління державної виконавчої служби є:

 • реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);
 • підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;
 • організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом.

Основні функції Управління державної виконавчої служби:

 • організація, контроль здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відповідним відділом примусового виконання рішень та відділом державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Відділ);
 • забезпечення доступу державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, в тому числі кошти;
 • організація інформаційного забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення автоматизованої системи виконавчого провадження та забезпечує здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;
 • здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;
 • аналіз результатів діяльності з питань примусового виконання рішень відповідного відділу примусового виконання рішень, Відділу, розроблення заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування;
 • забезпечення ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та Відділом, контроль за її веденням, узагальнення та аналіз стан у виконання рішень державними виконавцями;
 • за дорученням Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України представляє інтереси Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;
 • за дорученням Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України проведення перевірок діяльності приватних виконавців;
 • погодження питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;
 • розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;
 • розгляд запитів на отримання публічної інформації;
 • організація освітньо-роз'яснювальної роботи, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Управління державної виконавчої служби завдань;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення директору Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальнику Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області;
 • здійснення аналітичного, інформаційного, методичного та організаційного забезпечення виконання рішень;
 • здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції  та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.