Основні завдання та функції

Забезпечення реалізації покладеного на Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області завдання щодо реалізації державної політики з питань банкрутства.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 • Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;
 • Готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
 • Забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;
 • Бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 • Організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;
 • Бере участь у підвищені кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 • Здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 • Забезпечує формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та контроль за наповненням цього Єдиного реєстру арбітражних керуючих;
 • Забезпечує співпрацю та систематичне інформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • Щомісяця звітує перед Департаментом з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України про виконану роботу;
 • Здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції, передбачені законодавством.