05-06-2018 | 18:18

У Кропивницькому студенти дізнались про діяльність Європейського суду з прав людини

Сьогодні, 5 червня, головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини відділу судової роботи та міжнародного співробітництва Вікторія Драбина провела семінарське заняття для студентів ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж».

Під час заходу Вікторія Драбина зазначила, що Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів в сфері прав людини – Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Факультативний протокол до нього 1966 р., Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Конвенцію про права дитини 1989 р.

Окрім вказаних актів, одним  із важливих є Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, оскільки посилаючись саме на статті вказаної Конвенції, особа може захисти свої права, звернувшись до відомої міжнародної судової установи  -  Європейського суду з прав людини.

Також до відома студентів було презентовано рішення “Зеленчук та Цицюра проти України” від 22 травня 2018 року. Справа стосувалася скарги двох громадян України щодо державної заборони на продаж сільськогосподарських угідь, яка, як вони заявили, порушує їх права власності як власників таких ділянок. У результаті Європейський Суд вирішив, що  абсолютна заборона, так званий мораторій, в Україні на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення порушує Європейську конвенцію з прав людини.