07-06-2018 | 17:08

У Кропивницькому особам, які знаходяться під вартою, розповіли про їх права

Сьогодні, 7 червня, головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини відділу судової роботи та міжнародного співробітництва Вікторія Драбина разом із старшим інспектором з особливих доручень відділу Уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Миколою Сульжуком, а також з головним спеціалістом відділу Уповноваженого Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Мариною Балашовою провели правороз’яснювальний захід для осіб, що перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Метою візиту було  з'ясування стану дотримання прав ув’язнених та засуджених осіб під час перебування їх під вартою, а також роз’яснення їм права звернутися зі скаргою до міжнародних органів, зокрема до Європейського суду з прав людини.           

Вікторія Драбина зазначила, що особи, які тримаються під вартою мають право на листування. Так, відповідно до підпункту 4.1.2. пункту 4 Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання  органів  внутрішніх  справ  України, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02.12.2008 за № 638, скарги,  заяви  клопотання  та листи (кореспонденція) затриманих   і   осіб,   які  тримаються  під  вартою,  переглядає адміністрація   ІТТ. Проте  кореспонденція,  адресована  Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до Європейського суду з прав людини,   а   також   до  інших  відповідних  органів  міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб  таких  міжнародних  організацій, захисникові у кримінальному провадженні,  що здійснює свої повноваження відповідно до положень Кримінального   процесуального   кодексу   України, прокуророві   та   слідчому   судді,  перегляду  не  підлягають  і надсилаються  адміністрацією  установи  за адресою протягом доби з часу  їх  подання. 

Таким чином, затримані особи мають право звертатися зі скаргами до Європейського суду з прав людини посилаючись на відповідні статті Європейської конвенції з прав людини, на практиці це зокрема, статті 3 -  заборона катування, статті 5 - право на свободу та особисту недоторканність, статті 6 - право на справедливий суд, статті 13 -  право на ефективний засіб юридичного захисту.