16-05-2019 | 10:22

Спрощена процедура припинення громадського формування

До Головного територіального управлінняюстиції у Кіровоградській області звертаються представники громадських формувань щодо можливості припинення діяльності таких формувань за спрощеною процедурою.

Тож, пропонуємо ознайомитись з нижчевикладеною інформацією яка підготовлена з урахуванням чинного законодавства.

Відповідно до статті 25 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи, в нашому випадку громадського формування, шляхом його ліквідації проводиться виключно на підставі:

1) судового рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня2004 року;

2) судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з банкрутством юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року, і в разі якщо голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом трьох років з дати оприлюднення повідомлення про постановлення судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з банкрутством юридичної особи, не надав органу державної реєстрації документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

3) неподання головою ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатором юридичної особи документів, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Ініціаторами винесення відповідних судових рішень, як правило можуть виступати органи Державної фіскальної служби.

За наявності лише однієї з перших двох підстав вказаних вище, державний реєстратор може розпочати проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення відповідної юридичної особи шляхом її ліквідації.

З цією метою державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати настання відповідної підстави вносить до Єдиного державного реєстру запис про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

В подальшому відповідно до статті 13 вищевказаного закону технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем, зокрема Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної фіскальної служби відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Законом передбачається обов’язок вищеперерахованих органів протягом 30 календарних днів з дати надходження повідомлення від державного реєстратора надіслати на його адресу відповідні довідки щодо наявності або відсутності заборгованості із відповідних внесків чи податків, а Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи або повідомлення про наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи.

Продовження спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації є можливим лише за умови отримання інформації від вищевказаних органів.

Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації підлягає зупиненню у випадку отримання інформації від відповідних органів про наявність заборгованості із сплати податків і зборів або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, або наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи.

У випадку неможливості продовжувати спрощену процедуру реєстрації припинення державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої юридичної особи. І лише після спливу одного року у державного реєстратора виникає право, почати заново спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи за третьою підставою передбаченою чинним законодавством, а саме, неподання головою ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатором юридичної особи документів, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. І таким чином відповідна процедура може починатись необмежену кількість разів.

У разі ж отримання від відповідних органів інформації про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів, відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відсутність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента, державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідних відомостей проводить державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

У разі ж неодержання від державних органів відомостей, зазначених вище, у порядку та строки, визначені вище, державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації проводиться за принципом мовчазної згоди, тобто принципом, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів у порядку та випадках, визначених Законом, відповідних документів або відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості.

Метою спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації є закріплення на законодавчому рівні дієвого механізму виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, які вже давно не здійснюють, не можуть здійснювати своєї діяльності, а їх керівники чи довірені особи з різних підстав втратили зв’язок з юридичною особою.

Виходячи з вищевикладеного, встановлено що спрощена процедура державної реєстрації припинення громадського формування (юридичної особи) в результаті його ліквідації потребує настання певних юридичних фактів, які чітко визначені законодавством України і в цілому не може слугувати альтернативним шляхом звичайної процедури припинення юридичної особи і на практиці застосовується вкрай рідко і лише у виключних випадках.

З метою отримання консультацій, роз’яснень та вирішення питань щодо реєстраційних дій відносно громадських формувань, Ви завжди можете звернутись безпосередньо до спеціалістів відділу.