15-11-2019 | 15:48

Останні зміни законодавства торкнулись окремих мометів реєстрації громадських формувань

02 листопада 2019 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності" від 03.10.2019, яким передбаченозміни до порядку державної реєстрації, зокрема і юридичних осіб - громадських формувань.

Так, законодавець визначив, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах області за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

За наказом Міністерства юстиції України державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, у визначених випадках може проводитися в межах декількох адміністративно - територіальних одиниць, або незалежно від місцезнаходження юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в межах України.

Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місця знаходження.

Для цілей проведення реєстраційних дій відносно громадських формувань документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (керівника), є нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена діяти від імені особи. Тобто довіреність на представника, що подає документи для проведення реєстраційних дій, має бути засвідчена нотаріально.

Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється державним реєстратором за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.

Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, за умови підписання заявником заяви з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Додані положення про подання документів, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Керівник юридичної особи має право на безоплатній основі в режимі реального часу засобами телекомунікаційного зв’язку отримувати інформацію про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи.

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (крім громадського об’єднання), що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів (зборів, конференції). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

З метою запобігання випадкам несанкціонованого доступу до інформації в державних реєстрах планується запровадити багатофакторну аутентифікацію державних реєстраторів, які працюють з Єдиним державним реєстром.

Передбачається, що для здійснення реєстраційних дій у вище наведених реєстрах, державні реєстратори не лише використовуватимуть кваліфікований електронний підпис, але й підтверджуватимуть операцію на мобільному телефоні, використовуючи систему MobileID.

Внесеними змінами доповнено підстави для відмови у державній реєстрації, зокрема додано пунктом, якщо документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації.

Розширено перелік реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателемяких є державні органи, відомості яких державний реєстратор має використовувати під час проведення реєстраційних дій.

Для отримання консультацій та роз’яснень Ви можете звернутись до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань за телефоном (0522) 22-24-09.