08-08-2019 | 17:05

Особливості вибору найменування громадської організації

В час бурхливого розвитку демократії в країні розвивається і діяльність недержавних (громадських) об’єднань. Зокрема, тільки з початку 2019 року в Кіровоградській області було зареєстровано вже 60 нових громадських організацій. Дуже часто засновники постають перед проблемою вибору найменування громадського об’єднання.

Так, засновникам громадських об’єднань необхідно пам’ятати, що найменування громадського об’єднання складається з двох частин: загальної та власної назв. Що таке загальна назва - це організаційно-правова форма, тобто чи громадська організація чи громадська спілка, а власна назва це саме та назва яку Ви хочете присвоїти громадській організації . Разом з тим важливо знати: найменування громадського об'єднання викладається державною мовою і можна також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

Звертаємо Вашу увагу, що назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань, найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд, власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили), інші позначення, використання яких обмежено законом.

Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.