01-11-2019 | 11:31

Міжнародні договори в нотаріальній практиці

Розвиток міжнародних зв’язків є важливою умовою побудови в Україні правової, соціально орієнтованої держави. На сьогодні все більшого значення набувають правові аспекти врегулювання цивільно-правових відносин України між країнами Європи. Використання у нотаріальній практиці документів, виданих за кордоном, залежить від визначеного законом порядку їх офіційного визнання Україною і, за необхідності, проведення спеціальної процедури підтвердження їх дійсності – легалізації. Принагідно зазначити, що без легалізації іноземні документи приймаються нотаріусами виключно у тих випадках, коли це прямо передбачено законодавством України, міжнародними договорами, що є ратифікованими Верховною Радою України.

Отже, прийняття для вчинення нотаріальної дії того чи іншого іноземного документа, передусім потребує визначення того, чи є обов’язковою його легалізація для України, чи є достатнім проведення спрощеної процедури визнання його в Україні (проставлення апостилю) або чи визнає Україна документи, видані компетентними органами цієї держави, взагалі без будь-якого додаткового засвідчення.

Чинними для України двосторонніми міжнародними договорами про правову допомогу є договори понад з десятьма європейськими державами, які скасовують вимогу легалізації документів:

 • Договір між Україною та Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних справах від 21.05.2004;
 • Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 09.01.1995;
 • Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 15.02.1995;
 • Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995;
 • Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.07.1993;
 • Договір між Україною та Республікою Македонія про правову допомогу в цивільних справах від 10.04.2000;
 • Договір між Україною та Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993;
 • Договір між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993;
 • Договір між Україною та Румунією про правову допомогу та правові відносини у цивільних справах від 30.01.2002;
 • Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Народною Республікою Югославія про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 24.02.1962;
 • Договір між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 28.05.2001.

Варто відмітити, що використання в Україні документів всіх інших країн, які не уклали з Україною договорів про взаємну допомогу, а також не є учасницями Конвенції про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, здійснюється за умови їх консульської легалізації.

Крім того, останнім часом дедалі частіше стали надходити запити нотаріусів щодо надання правової допомоги в отриманні інформації чи копії документів, необхідних для оформлення спадщини, до країн Європи. Це такі країни як Республіка Польща, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Республіка Грузія. На всі запити нотаріусів Кіровоградської області отримані відповіді, які сприяють у захисті законних інтересів громадян та реалізації їх цивільних прав.

Нотаріуси звертаються до уповноважених органів будь-якої іншої Договірної Сторони з проханням про надання правової допомоги та надають цим установам аналогічну правову допомогу відповідно до вимог міжнародного договору. При цьому зносини здійснюються виключно через Міністерство юстиції України.

Вищевказану процедуру, можна окреслити наступним чином: нотаріуси Кіровоградської області → Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області → Міністерство юстиції України → Міністерство юстиції запитуваної Договірної Сторони → компетентні органи Договірної сторони.

Таким чином, укладення договірних відносин України з країнами Європи є одним з кроків на шляху всебічного забезпечення належного захисту прав і законних інтересів громадян та осіб, що проживають на їхніх територіях.

Міжнародні договори, з однієї сторони, дозволяють органам нотаріату з метою отримання на територіях інших Договірних Сторін документів, необхідних для здійснення нотаріальної діяльності, звернутись до установ юстиції Договірних Сторін з проханням про надання правової допомоги, а з іншої сторони, покладає обов’язок щодо ефективного та своєчасного надання останнім взаємної правової допомоги.