09-11-2018 | 12:38

Механізм виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини

З метою дотримання Україною зобов'язань, що випливають з її членства в Раді Європи, та задля ефективного виконання ст. 46 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, згідно з якою держави-учасники зобов'язуються виконувати остаточне рішення Європейського суду в будь-якій справі, в якій вони є сторонами, 23 лютого 2006 року було прийнято Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” (далі – Закон), який законодавчо закріпив забезпечення виконання рішення Європейського суду шляхом вжиття заходів індивідуального та загального характеру.

Таким чином, під виконанням рішення Європейського суду слід розуміти вжиття державою індивідуальних заходів, спрямованих на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні Європейського суду, та заходів загального характеру, спрямованих на усунення підстави для надходження до Європейського суду аналогічних заяв проти України у майбутньому.

Статтею 7 Закону визначена наступна процедура виконання такого рішення. Протягом десяти днів від дня отримання повідомлення Суду про набуття Рішенням статусу остаточного Орган представництва – Міністерство юстиції України:

a. надсилає Стягувачеві повідомлення з роз'ясненням його права подати до державної виконавчої служби заяву про виплату відшкодування, в якій мають бути зазначені реквізити банківського рахунка для перерахування коштів;
б. надсилає до державної виконавчої служби оригінальний текст і переклад резолютивної частини остаточного рішення Суду у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції, оригінальний текст і переклад резолютивної частини остаточного рішення Суду щодо справедливої сатисфакції (грошового відшкодування) у справі проти України, оригінальний текст і переклад рішення Суду щодо дружнього врегулювання у справі проти України, оригінальний текст і переклад рішення Суду про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти України. Автентичність перекладу засвідчується Органом представництва.

Державна виконавча служба упродовж десяти днів з дня надходження документів, зазначених у пункті "б" статті 7 Закону, відкриває виконавче провадження.

Специфіка виконання рішень Європейського суду з прав людини полягає у тому, що на відміну від національних судів, Євросуд не видає виконавчих листів та особа, на користь якої постановлено рішення не зобов’язана самостійно пред’являти рішення до виконання, ні будь-яким чином стимулювати таке виконання. Держава зобов’язана самостійно виконати рішення Суду на користь особи, лише письмова відмова стягувача отримати присуджену за рішенням суму може звільнити її від такого обов’язку.

Згідно зі статтею 8 Закону виплата стягувачеві відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття рішенням статусу остаточного. У разі порушення вказаного строку на суму відшкодування нараховується пеня.

Відповідно до ст. 3 Закону виконання рішення здійснюється за рахунок Державного бюджету України.