05-03-2019 | 15:51

Громадська організація зі статусом юридичної особи чи без такого статусу, як обрати?

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Такий поділ не є новим, він був закріпленим і у попередньому законодавстві.

Незалежно від форми громадського об’єднання, його учасники можуть проводити повноцінну діяльність (проводити зустрічі, тренінги, організовувати вечірки, концерти, навчальні заходи; поширювати інформацію про свою діяльність та отримувати таку інформацію від органів державної влади і місцевого самоврядування, тощо.)

Щоб зрозуміти у чому відмінність, варто звернутись до визначення юридичної особи. Відповідно до Цивільного кодексу України юридична особа - це організація, що має відокремлене майно, може від свого імені здобувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Таким чином, громадське об’єднання із статусом юридичної особи набуває усіх ознак, характерних для будь - якої юридичної особи. Громадське об’єднання із статусом юридичної особи на відміну від громадського об’єднання без такого статусу може:

  • створювати відокремлені підрозділи громадської організації;
  • здійснювати підприємницьку діяльність;
  • бути учасником цивільно - правових відносин;
  • набувати майнові і не майнові права;
  • мати зареєстровану власну символіку;
  • отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
  • засновувати засоби масової інформації тощо.

Хоча, справедливо буде зауважити і на тому, що громадська організація без статусу юридичної особи, де - факто має майже аналогічні можливості, за деякими виключеннями, але втілює вона їх через учасників такої організації, як фізичних осіб.

Разом з тим, на громадське об’єднання із статусом юридичної особи покладений обов’язок ведення фінансової документації.

Якщо для здійснення діяльності учасникам потрібний банківський рахунок, печатка, відокремлені підрозділи, можливість вести підприємницьку діяльність, орендувати офіс і наймати працівників, якщо ви плануєте залучати кошти на діяльність організації - то найкраще обрати форму громадського об’єднання із статусом юридичної особи.

Якщо ж ви не плануєте здійснювати господарську діяльність в рамках громадської організації, орендувати офіс, наймати працівників - то вам достатньо створити громадську організацію без статусу юридичної особи.

Така організація повноцінно може справлятися з головною задачею - представляти і захищати інтереси своїх членів і інших людей. Громадська організація без статусу юридичної особи може подавати петиції і скарги, організовувати мітинги і брати участь в роботі громадських рад. До того ж такий вид організації дає багато плюсів, зокрема якими є дещо спрощена процедура реєстрації такої організації, відсутність потреби подавати податкові звіти до фіскальної служби, непотрібно вести фінансову документацію тощо.

Об’єднання без статусу юридичної особи - це колективний суб’єкт правовідносин, що наділений широкими можливостями для реалізації Ваших ідей. Громадська організація без статусу юридичної особи вправі вільно розповсюджувати інформацію, що стосується її діяльності, в тому числі пропагувати власну мету (цілі).

Законодавством також надано право всім громадським організаціям звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з певними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) або скаргами. Не менш важливим є право на одержання публічної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень або інших її розпорядників.

Тому, виходячи з вищевикладеного при створенні громадської організації одним з найперших питань, які необхідно розглянути, це саме питання діяльності організації зі статусом юридичної особи чи без такого.