01-11-2018 | 16:30

Європейський суд з прав людини: захистити себе на міжнародному рівні може кожен!

Що це за суд, що вже понад півстоліття стоїть на захисті прав людини?

Європейський суд з прав людини – це міжнародний судовий орган, який розглядає скарги громадян на дії чи бездіяльність судових органів, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування, друге повноваження якого стосується застосування та тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Проте звернутися до Суду пересічний громадянин може лише у тому випаду, коли його скарги будуть відповідати нижчевикладеним підставам:

  1. Ви особисто є жертвою порушення однією з держав – сторін Конвенції – Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї, а їх у нас дуже багато;
  2. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав – одного або кількох. Проте Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів;
  3. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, та лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. До речі, Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій;
  4. Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності. Перебіг такого шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від вас першого листа, в якому чітко викладено – хоча б у стислій формі – предмет заяви, яку ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви.

Дотримавшись вказаних підстав, особа чиї права порушені та гарантовані Конвенцією, надсилає належним чином заповнений формуляр заяви, який міститься на офіційному інтернет-сайті Європейського суду з прав людини, Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області на адресу Суду:

The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F–67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Далі залишається чекати, аби Суд виніс рішення на вашу користь. Звичайно, це може бути 3-5 років через велику завантаженість вказаного Суду, проте такі очікування варті того, аби встановити істину та добитися справедливості, тим паче, що відповідно до статті 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, рішення є обов'язковим для виконання Україною.

Більш детальну інформацію про порядок та підстави звернення до Європейського суду з прав людини, а також зміст Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод ви можете знайти за наступним посиланням.