Форми заяв які подаються для реєстрації (створення, змін, припинення) громадських об'єднань

Наказ Міністерства юстиції України Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.11.2016 № 3268/5

Приклади заповнення

Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма1)

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форма3)

Заява про державну реєстрацію громадського об'єднання (організації профспілки), що не має статусу юридичної особи (форма20)

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання (організацію профспілки),

що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (форма 21)

Зразки документів, які подаються для реєстрації (реєстрації змін, припиннення) громадських об'єднань

Орієнтовний приклад статуту громадської організації

Протокол установчих зборів громадської організації зі статусом юридичної особи

Зразок протоколу установчих зборів та реєстру осіб присутніх громадського об'єднання без статутусу юридичної особи

Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах громадської організації

Відомості про керівні органи

Зразок відомостей про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (для громадсбких об'єднань без статусу юридної особи)

Зразок Відомості про засновників (для громадського об'єднання без статусу юридичної особи)

Орієнтовний приклад положення відокремленого підрозділу громадсього об'єднання зі статусом юридичної особи

Примірний зразок протоколу засідання керівного органу на якому приймається рішення про зміни

Примірний зразок протоколу загальних зборів щодо ліквідації громадської організації зі статусом юридичної особи

Примірний зразок протоколу загальних зборів щодо ліквідації громадської організації без статусу

Увага!

Відповідно до Закону Україн "Про громадські об'єднання" - Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним.

Крім того громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Відповідно до статті 15 Зкону України "Про державну рєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань" статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи).

Вищевказані зразки не є типовими документами. Зразки викладені для ознайомлення та з метою полегшення громадянам процесу підговки документів і не мають на меті нормативного закріплення документообігу громадських формувань