Нормативна база

Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2011  № 1707/5 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України»

Закон «Про доступ до публічної інформації»

Указ Президента України № 547/2011 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Кабінет Міністрів України Постанова від 25 травня 2011 № 583Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

Наказ №67/41 від 18.06.2015 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в ГТУЮ у Кіровоградській області»

Наказ №68/41 від 18.06.2015 «Про затвердження Інстанції про порядок обліку, зберігання і використання інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в ГТУЮ у Кіровоградській області»

Наказ №190/07 від 22.07.2016 «Про запровадження електронної Системи обліку документів, що містять публічну інформацію в Головному територіальному управлінні юстиції у Кіровоградській області»

Наказ №192/07 від 22.07.2016 «Про призначення відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації в Г оловному територіальному управлінні юстиції у Кіровоградській області»

Наказ №163-07 від 01.09.2017 «Про внесення змін до наказу Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Головному територіальному управлінні юстиції у Кіровоградській області від 18.06.2015 №67/41»