Нормативно-правові засади діяльності

Цивільний кодекс України

Сімейний кодекс України

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Закон України "Про звернення громадян"

Закон України " Про інформацію"

Закон України " Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про захист персональних даних"

Закон України  "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Закон України «Про адміністративні послуги»

Конвенція про правову допомогу і правової відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1740 "Про затвердження Порядку здійснення  добровільного медичного обстеження наречених"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 915 "Про затвердження Порядку розгляду заяв  про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян »

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010  № 1168 "Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011  № 639 "Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції,  Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів  Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386 "Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

Порядок ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану

Порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану,  метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних  архівів

Перелік документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання

Порядок передання відділами реєстрації актів цивільного стану органам праці та соціального захисту населення інформації про громадян, які померли

Про затвердження форм звітності з питань державної реєстрації актів цивільного стану та Інструкції про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану

 Порядок ведення Електронного реєстру апостилів

 Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Перелік відділів державної реєстрації актів цивільного стану

Типове положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет