Основним завданням представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Кіровоградській області є забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав.

Відповідно до покладеного на нього завдання представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини:

 • координує роботу регіонального відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Кіровоградській області;
 • виконує доручення Урядового уповноваженого та Секретаріату стосовно збору і вивчення фактів і доказів у конкретних справах, що стосуються заявлених порушень Україною положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, посилання на які містяться у запитах Європейського суду з прав людини до Урядового уповноваженого;
 • надсилає до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових органів запити стосовно надання матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод;
 • інформує населення про положення Конвенції та практику Європейського суду з прав людини;
 • проводить індивідуальні консультацій громадян з основних положень Конвенції і процедури подачі, прийняття і розгляду заяв Європейським судом з прав людини;
 • здійснює роз'яснювальну роботу серед посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, працівників суду і прокуратури, органів місцевого самоврядування про суть, призначення і зміст Конвенції та протоколів до неї, про особливості застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини як джерела права; 
 • щороку до 25 грудня інформує Урядового уповноваженого про діяльність регіонального відділення, виконання відповідних доручень та проведення публічних заходів за звітний період; 
 • випадках, що потребують негайного втручання Секретаріату, представник Урядового уповноваженого своєчасно інформує про це Урядового уповноваженого.

Представник Урядового уповноваженого має право:

 • з метою виконання доручень Урядового уповноваженого та Секретаріату звертатись до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та судових органів із запитами про надання матеріалів та коментарів у конкретних справах;
 • отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових органів відповідні матеріали та інформацію у конкретних справах, які стосуються заявлених порушень положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод;
 • у разі потреби для виконання окремих завдань залучати до роботи регіонального відділення інших працівників обласних та районних управлінь юстиції (за погодженням з начальником відповідного управління юстиції);
 • брати участь у засіданнях і нарадах з питань, віднесених до його компетенції.