24-01-2018 | 18:52

Україна ратифікувала протоколи 15 та 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію Протоколів № 15 та № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», прийнятий Верховною Радою 5 жовтня 2017.

Ратифікація зазначених протоколів засвідчує прихильність України до ідей і цілей Конвенції – поваги та захисту прав і основоположних свобод людини в Європі, – а також підтверджує намір України брати активну участь у реформуванні Європейського суду з прав людини з метою підвищення його ефективності. Прийняття закону забезпечить посилення ролі Європейського суду, що сприятиме імплементації Конвенції у національну правову систему.

Протокол № 15 набирає чинності у перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного терміну від дати, коли всі Високі Договірні Сторони Конвенції із захисту прав людини та основоположних свобод висловили згоду на обов’язковість для них цього протоколу, окрім статті 4, яка вступає в дію через шість місяців з дати набрання чинності проколу № 15.

Стаття 4 Протоколу № 15 закріплює зміни до пункту 1 статті 35 Конвенції, відповідно до якого зменшується термін подачі заяви (скарги) від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні з 6 місяців до 4-х місяців.

Протокол №16 також набирає чинності в перший день місяця, що приходить після завершення тримісячного терміну від дати, на яку десять Високих Договірних Сторін Конвенції виклали свою згоду на обов’язковість для них цього протоколу.

Відповідно до статті 10 протоколу № 16 до Конвенції визначається, що найвищим судом, який зможе звертатися до Європейського суду з прав людини, є Верховний Суд.