11-05-2018 | 18:59

Студентам роз’яснили міжнародно-правові стандарти захисту порушеного права на повагу до приватного і сімейного життя

11 травня 2018 року головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Вікторія Драбина провела правороз’яснювальний захід для студентів, які навчаються в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті.

На заході обговорили зміст Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і детально зупинились на статті 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» та статті 14 «Заборона дискримінації», на основі яких було розглянуто рішення «Мамчур проти України» від 16 липня 2015 року, відповідно до якого було встановлено порушення статті 8 Конвенції, що виразилося  у втручанні в батьківські права заявника, зокрема право на опікування дитиною та безперешкодне спілкування з нею, а також право на виховання дитини та статті 14 Конвенції, оскільки під час здійснення права на повагу до сімейного життя його було піддано дискримінації через стать та інвалідність.

Наприкінці заходу студенти дізналися також про статистику звернень громадян України до Європейського суду з прав людини.