26-10-2017 | 09:47

Повідомлення арбітражним керуючим про участь в автоматизованому відборі

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено, що кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних Керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України (частина перша статті 114 Закону).

Відповідно до пункту 3.2 Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого постановою пленуму Вищого господарського суду України від 14.07.2016 № 8 (далі - Положення), арбітражний керуючий реалізує своє право на участь в автоматизованому відборі кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство шляхом повідомлення про це адміністратора автоматизованої системи (державне підприємство «Інформаційні судові системи») в порядку, визначеному цим Положенням.

Пунктом 3.3 Положення встановлено, що арбітражний керуючий не пізніше двох місяців до початку нового календарного року повинен зареєструвати електронну поштову скриньку в домені mail.gov.ua на офіційному веб-сайті ДСА України для забезпечення електронного обміну інформацією з господарськими судами і адміністратором автоматизованої системи та надіслати на електронну адресу адміністратора автоматизованої системи Повідомлення арбітражного керуючого про його участь в автоматизованому відборі.

З метою реалізації права на участь в автоматизованій системі - з відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство звертаємо увагу арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на необхідність своєчасного направлення Повідомлення про участь в автоматизованому відборі.

Повідомлення повинно бути надіслане з дотриманням вимог Положення, підписане за допомогою електронного цифрового підпису та відповідати встановленій формі (додаток 1 до Положення).

У разі невідповідності Повідомлення встановленій формі адміністратор автоматизованої системи повертає його на адресу електронної пошти арбітражного керуючого в домені.

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
арбітражного керуючого про участь в автоматизованому відборі

Повідомлення має містити:

  • прізвище, імʼя та по батькові арбітражного керуючого;
  • дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
  • відомості про засоби звʼязку: поштова адреса, номер контактного телефону, адреса електронної пошти;
  • найменування господарського суду або апеляційних округів, в яких особа бажає бути призначена арбітражним керуючим у справах про банкрутство;
  • дані про справи про банкрутство, в яких бере участь арбітражний керуючий на час подання заяви: загальна кількість таких справ; судові рішення про призначення арбітражного керуючого;
  • перелік видів економічної діяльності боржників, щодо яких арбітражні керуючі бажають здійснювати повноваження розпорядника майна, за КВЕД (додаток 8);
  • перелік організаційно-правових форм господарювання боржників, щодо яких арбітражні керуючі бажають здійснювати повноваження розпорядника майна, за КОПФГ (додаток 7);
  • наявність у арбітражного керуючого сертифіката на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні;
  • інформація про складання іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.
  • інформація про включення арбітражного керуючого державним органом з питань банкрутства до Переліку осіб, які можуть надавати послуги щодо державних підприємств та підприємств з часткою державної власності, що перевищує 50 %, а також підприємств, до яких у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ.